Ataskaitos

 

Lietuvos Respublikos Pedagoginių psichologinių tarnybų 2019 m. veiklos analizė

PPT-veiklos-analizė-apibendrinta-viešinimui