Atnaujinta techninės pagalbos priemonių kompensavimo tvarka

Tėvams, auginantiems sensorikos ir komunikacijos sutrikimų turinčius vaikus, neretai kyla klausimų dėl atnaujintos techninės pagalbos priemonių kompensavimo tvarkos 🤔🧐
Dalinamės aktualia informacija ir priemonių, taikomų sensorinei integracijai lengvinti ar motorinio planavimo gebėjimams ugdyti, rekomendacijomis: