Grupines konsultacijas mokytojų padėjėjams

Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės nuo 2021 m. lapkričio 25 dienos pradėjo vesti grupines konsultacijas mokytojų padėjėjams. Susitikimai vyks iki 2022 m. vasario mėnesio. Konsultacijų metu aptariami kylantys sunkumai, iššūkiai, dalinamasi asmenine patirtimi.