Įtraukties švietime centras

Vilniuje atidarytas Lietuvos įtraukties švietime centras.
Centras veiks ir jau veikia kaip nacionalinė ekspertinė institucija, kuri rūpinsis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimu švietimo įstaigose, konsultuos ir padės mokykloms.
Centro darbuotojai yra švietimo pagalbos specialistai.
Šiuo metu keliose šalies mokyklose Centro specialistai išbando vaikų, turinčių mokymosi sutrikimus, ugdymo organizavimo modelį, kurį įvertinus vėliau bus galima taikyti ir kitose Lietuvos mokyklose.
Taip pat centras jau rengia nuolatines konsultacijas mokyklų komandoms.