Koks yra savivaldybių kelias įtraukaus švietimo link?

Koks yra savivaldybių kelias įtraukaus švietimo link?
Vieno įtraukties recepto ir vieno metodo nėra. Labai svarbu – vieninga nacionalinė vizija, tačiau nemažiau svarbus ir savivaldybių vaidmuo.
TŪM įtraukaus ugdymo komanda kartu su Lietuvos įtraukties švietime centras neabejoja, kad įtrauktis – sėkmingo ugdymo(si) proceso dalis. Kokiais keliais artėjame prie įtraukaus švietimo?
Koordinatoriai. 🟡 I srauto savivaldybėse darbą jau pradėjo 33 įtraukties koordinatorės (-iai), atsakingos (-i) už sėkmingą veiklų įgyvendinimą savivaldybės mastu.
Bendradarbiavimas. 🟡 Regioniniai specialiojo ugdymo centrai, kuruojami įtraukties švietime centro, turėtų tapti stiprūs savivaldybių partneriai įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Juose bus telkiami regiono mokykloms svarbūs ištekliai, skirti padėti įvaldyti naujausias metodikas ir įrankius, tobulinti kompetencijas ir sulaukti specialistų pagalbos vietoje.
Gerosios patirtys ir praktikos. 🟡 Lietuvos įtraukties švietime centro kuruojamas atvirų klasių projektas – tai pilotinis projektas, kurio metu išbandomi skirtingų tipų įtraukiojo ugdymo modeliai klasėse.
UDM (universalus dizainas mokymuisi) 🟡 – aptarėme, kaip plėtosime ir stiprinsime UDM praktiką nacionaliniu mastu.
O nuotraukoje džiaugiamės knygomis:
– Universalaus dizaino mokymuisi gairės, kurias išleidome TŪM programos rėmuose. (Nuoroda komentare)
– Nacionalinė švietimo agentūra neseniai į lietuvių kalbą išvertė Whitney H. Rapp knygą „Universalaus dizaino mokymuisi taikymas praktikoje: 100 mokymo metodų visiems mokiniams“.
Programa finansuojama#NextGenationEUlėšomis. Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra