Konferencija „Į pagalbą mokyklai, siekiant sėkmingos autistiškų vaikų įtraukties“

2022 sausio 27 d. Nacionalinė švietimo agentūra organizavo konferenciją „Parama mokyklai, siekiant sėkmingos autistiškų vaikų įtraukties“, skirtą švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, kitiems suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams. Konferencijos tikslas – susipažinti su mokslinėmis naujovėmis vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo srityje, dalintis gerąja patirtimi ir skirtingais požiūriais, aptarti sėkmingos autistiškų vaikų įtraukties veiksnius.