Užsiėmimų planavimas

Vienas pagrindinių mūsų organizuojamų sporto užsiėmimų principų – nuoseklus užsiėmimų planavimas ✏️ 📋. Įgyvendinę Sporto rėmimo fondo projektą, praėjusiais metais parengėme daugiau kaip 40 pamokų planų, kuriuose numatyti tiek užsiėmimų tikslai, tiek aprašyti konkretūs pratimai bei naudojamos priemonės, jiems pasiekti. Kuo naudingi pamokų planai?
🔸 Užsiėmimui suteikiama struktūra, kas ypač svarbu dirbant su raidos sutrikimų turinčiais vaikais.
🔸 Vaikų tėvai gauna koncentruotos informacijos, ką vaikai veikia užsiėmimo metu, kokių tikslų siekiama.
🔸 Tai puikus įrankis veiklos stebėsenai ir vertinimui- galima įvertinti, kurie pratimai bei priemonės labiau „pasiteisina” ir atitinka vaikų poreikius, o kuriuos dar galima būtų tobulinti.
🔸 Pamokų planus sudarant savaitei, mėnesiui, metams, galima įgyvendinti nuoseklią atskirų fizinių gebėjimų ugdymo programą: pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį skirti naujai sporto šakai pažinti, arba nusimatyti 5 ar daugiau pagrindinių fizinių gebėjimų, kuriuos kuriant skirtingų pratimų kombinacijas, ugdysite.
🔸 Užtikrinama pratimų įvairovė, o tai ypač svarbu kalbant apie vaikų motyvaciją.
🔸 Galima įvertinti vaikų pasiekimus ir padarytą pažangą.
Dirbdami su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, nepamirštame pratimų individualizuoti ir pritaikyti pagal kiekvieno vaiko poreikius.
Pamokų planų pavyzdžių rasite šioje metodinėje priemonėje. Rekomenduojame 👇
Fizinio aktyvumo užsiėmimai organizuojami įgyvendinant Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Fizinių gebėjimų ugdymas autizmo ir kitų raidos sutrikimų turintiems vaikams”.