Konferencija „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“

#MokytojoTV kviečia žiūrėti konferenciją „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas: Europos patirtis“.
📌Konferencijos tikslas – pasidalyti Lietuvos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Belgijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir kitų šalių specialistų, tėvų ir pedagogų patirtimi ir gerąja praktika.
🤲 Konferencija skirta švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už įtrauktį.