Metodinė medžiaga apie smurto ir patyčių prevenciją

Metodinė medžiaga apie smurto ir patyčių prevenciją

Yra žinoma, kad beveik bilijonas pasaulio vaikų kasmet patiria smurtą. Kai kalbame apie oficialiais statistikos duomenimis pagrįstą smurto prieš vaikus mastą, svarbu suprasti, jog dažnai tai yra tik ledkalnio viršūnė, nes daugybės smurto prieš vaikus atvejų niekada nesužinome. Būtent dėl to mes privalome padaryti viską, ką galime, kad apsaugotume vaikus nuo smurto. Smurto prieš vaikus prevencija – priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti vaikus, ypatingą dėmesį skiriant apsauginių veiksnių stiprinimui, pavyzdžiui, vaikų gebėjimui atpažinti galimą pavojų.

Siūlome naudoti mokyklinio amžiaus mokiniams (1–12 kl.) smurto atpažinimui skirtus plakatus ir pagalbinę medžiagą – rekomendacijas praktiniam šių plakatų taikymui.

Rekomendacijose pateiktos gairės, kaip kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje su atitinkamo amžiaus mokiniais ir kaip pristatyti plakatuose pateiktą informaciją. Plakate pateiktos informacijos pristatymo tikslas – supažindinti mokinius su pagrindinėmis sąvokomis, mokyti vaikus atpažinti smurtą artimoje aplinkoje ir padrąsinti apie patirtą ar pastebimą smurtą papasakoti suaugusiam žmogui, kuriuo mokinys pasitiki.

Pateikiame ir plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su 4–6 metų vaikais.

Šią prevencinę priemonę sudaro dvi dalys: 4 plakatai apie atskiras smurto formas (fizinį smurtą, psichologinį smurtą, seksualinį smurtą ir nepriežiūrą) (1 priedas) bei rekomendacijos praktiniam šių plakatų taikymui. Rekomendacijose yra pateikti pasiūlymai, kaip vaikams pristatyti ir aptarti plakatus bei pateiktos aštuonios plakatus papildančios užduotys. Vienos smurto formos pristatymui ir aptarimui yra skirtas 1 plakatas ir 2 užduotys. Tiek plakatų pristatymui, tiek užduočių atlikimui yra parengtos istorijos, kurias galite perskaityti ir aptarti su vaikais.

Kalbant su mokiniais smurto ir patyčių tema rekomenduojame vaizdo medžiagą „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose.

Daugiau metodinės medžiagos, naudingos mokytojui organizuojant ugdymo procesą, galima rasti Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje.

Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

 

 

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-medziaga-apie-smurto-ir-patyciu-prevencija/46171?home=true&fbclid=IwAR3_Bds_vdhPar0afC0rv8e4QMs4BX_O_y_oLdeVW7knzjifImereYqcHRQ