Leidinys „Autistiški vaikai pradinėje mokykloje”

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius yra vieta, kur visos Lietuvos ugdymo įstaigos gali gauti metodinę pagalbą autistiško mokinio ugdymo klausimais.
Skyrius greitai švęs dar tik trečią gimtadienį, tačiau padaryta jau tikrai daug! Skyriaus svetainėje (https://srvks.lt/) ir ugdytojai, ir tėvai gali rasti naudingos informacijos. Skyriaus specialistai be darbo su ugdymo įstaigomis siūlo užsiėmimus ir grupines veiklas vaikams. Labai džiaugiamės, kad visus tris metus Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su Skyriumi.
Penktadienį Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai” valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil perdavė leidinį „Autistiški vaikai pradinėje mokykloje” Skyriaus vedėjai Gintarei Šatei. Tai pagalbinė priemonė pradinių klasių mokytojams bei klasės bendruomenei padėti kalbėti apie autizmą teisingai, pasiruošti atsakyti į bendraklasiams kylančius klausimus. Čia priimtina forma pateikiami lengvai suprantami atsakymai į klausimus, siekiant išsklaidyti paplitusius mitus ir baimes.
Ši metodinė priemonė yra išleista Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendinamo projekto „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“ lėšomis.
Dėkojame Skyriui už meilę, nuoširdų rūpestį ir atsidavusį darbą autistiškų mokinių bendruomenės labui!
Gali būti 2 žmonės ir akiniai vaizdas
4444
1 komentaras
13 bendrinimų
Patinka
Komentuoti
Bendrinti