Metinės veiklos užduotys

Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės Jolitos Narkevič metinės užduotys, siektini rezultatai, jų vertinimo rodikliai ir rizika, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos.