Metodinis susitikimas su Klaipėdos miesto Litorinos mokyklos bendruomene

Šių metų balandžio 21 d. PPT komanda vyko į metodinį susitikimą su Klaipėdos miesto Litorinos mokyklos bendruomene. Susipažinome su įstaigos vykdomomis veiklomis, patalpomis, jų pritaikymu vaikų gerovei. Mokyklos direktorė Renata Aglinskienė, pavaduotoja ugdymui Kristina Razokienė, psichologė Indrė Baublytė-Bružienė ir logopedė Toma Žukauskienė dalinosi savo darbo patirtimi. Metodinėje dienoje „Geroji įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo patirtis“ pasisėmėme naujo požiūrio į ugdymo procesą, aplinkos pritaikymo įvairoves. Dar kartą pasitvirtinome, kad kelias į vaiko širdį yra nuolatinė kelionė ir ieškojimai bei patyrimai.