„Tūkstantmečio mokyklos“ renginyje pristatytas Universalaus dizaino mokymuisi (UDM) gairių leidinys

👌Lygios galimybės bei tinkamos sąlygos mokytis visiems vaikams, įskaitant ir turinčius vienokią ar kitokią negalią – toks yra vienas svarbiausių Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) tikslų.

✅Labai džiaugiuosi, kad šie dideli tikslai, kruopščiai suguldyti programos puslapiuose, po truputėlį įgauna realią formą – šiandien TŪM įtraukiojo ugdymo srities renginyje, vykusiame Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, buvo pristatytas Universalaus dizaino mokymuisi (UDM) gairių leidinys.
✅Šis TŪM programos leidinys yra skirtas bendrojo ugdymo mokyklų stiprinimui, įgyvendinat įtraukųjį ugdymą ir sudarant sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Leidinyje apžvelgiama, kaip formuoti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir vadovų UDM prieigos taikymo švietime kompetencijas.
Kviečiu susipažinti su UDM gairėmis ir jas taikyti praktikoje: https://bit.ly/3KTrO6Y