Mokiniai, turintys mokymosi sunkumų

Nepalankūs aplinkos veiksniai

Nerealizuoti ypatingi gabumai