Mokinių, tėvų ir pedagogų apklausos apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą rezultatai

🤝Lietuvos mokyklose plėtojama įtraukiojo ugdymo kultūra ir praktika didina mokinių įsitraukimą į mokymąsi, lemia didesnę jų mokymosi sėkmę – tokią išvadą leidžia daryti NŠA atliktos mokinių, tėvų ir pedagogų apklausos apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą rezultatai.
📊NŠA apklausoje dalyvavo trisdešimties iš įvairių Lietuvos regionų atrinktų mokyklų bendruomenių. Šiose mokyklose vyko pirmasis teminis išorinis vertinimas, kaip mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas.