Mokytojo vadovas „Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų”

Ruošiantis rugsėjui, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius specialistai rekomenduoja mokytojo vadovą „Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.
Mokyti vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, atrodo bauginanti užduotis, tačiau tinkamai pasirengus galima pradėti sklandžiai.
Šis vadovas padės išsiaiškinti, ko verta tikėtis, ir parodys, kaip paversti savo klasę efektyvaus mokymosi erdve:

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf?fbclid=IwAR1hDuNCpJC26Ri_2uIu0P1PeZgJZrjePr4_uoZwisk5BIpHFPRokz4SwJQ