PRADINIO BEI PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMAI

Siekiant užtikrinti kokybišką įvairiausių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo proceso organizavimą, kviečiame atkreipti dėmesį į PRADINIO BEI PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMUS, susijusius su šių vaikų ugdymu:

* pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimas – PENKTASIS SKIRSNIS „MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS“

(https://www.e-tar.lt/…/leg…/51aaa700d64411eaabd5b5599dd4eebe)

* pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano pakeitimas – ŠEŠTASIS SKIRSNIS „MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS“

(https://www.e-tar.lt/…/leg…/3b1d8470d6e011eaabd5b5599dd4eebe)