Naujienų archyvas

 

SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

ĮSAKYMAS dėl rekomendacijų 2017 03 22


Vaikų adaptacijos tyrimas Klaipėdos r.

Ikimokyklinių įstaigų direktorių susirinkimas.2017


Rekomendacijos tėvams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

Informacija tėvams

Rekomendacijos mokytojams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją

Informacija mokytojams


 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimas ir papildymas


https://www.muzle.lv/

Latvijoje gamina puikias priemones logopedams ir spec.pedagogams. Tinklapyje Jūs matysite latviškas priemones, bet jie gamina ir analogiškas lietuviškas. Jie dabar bendradarbiauja su Lietuvos logopedų asociacija, tad priemonės tikrai tinkamos naudojimui ir apgalvotos. Jiems galima rašyti elektroninį laišką ir užsisakyti priemones, kurias jie atsiųs per kurjerį.

 


http://www.presvika.lt/bendraukime-paveiksleliais-2

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui skirtas Margaritos Jurevičienės ir Tomos Jokubaitienės parengtas komunikacinis paveikslėlių rinkinys „Bendraukime paveikslėliais“ – tai naujų galimybių teikianti ugdymo priemonė pedagogams ir tėvams, auginantiems bei ugdantiems autizmo spektro sutrikimų, kalbos suvokimo ir kitų raidos bėdų turinčius vaikus. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai šią ugdymo priemonę palankiai įvertino ir įtraukė į specialiųjų mokymo priemonių katalogą.

Komunikacinis paveikslėlių rinkinys suteikia galimybę vaikams ir kitiems asmenims, turintiems kalbos ir komunikavimo sunkumų, sėkmingai dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių sąlygų ir reikalavimų (šeimoje, ugdymo įstaigoje, kitoje socialinėje aplinkoje), efektyviai ir konstruktyviai spręsti iškilusius sunkumus.
Šiuo rinkiniu gali naudotis įvairios visuomenės grupės: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, taip pat tėvai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai.


Į pagalbą mokyklos psichologui

https://vaikopazinimui.wordpress.com/paruostukai/


Nauji žaidimai paaugliams ir grupėms


Nuo 2016 m. spalio 1 d. savo veiklą Kaune pradeda specialiojo ugdymo centras ,,Žeimena“. Jame bus ugdomi vaikai, turintys elgesio ar/ir emocijų sutrikimų. Vienu metu galės ugdytis 20 vaikų. Šiuo metu komplektuojamas apgyvendinimui pirmasis namukas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui pavesta koordinuoti vaikų nukreipimą į ,,Žeimeną“.

Jeigu turite vertintų vaikų, kurie tiktų ugdytis minėtame centre, prašytume atsiųsti informaciją apie  juos.

Reikėtų: vardo, pavardės, gimimo datos, adreso, ugdymosi vietos, kontaktinio asmens (telefono numerio), išvados apie specialiųjų ugdymosi poreikių  grupę ir lygį.

Vaikai turi turėti psichiatro išvadą apie elgesio ar/ir emocijų sutrikimą.

Pagarbiai,

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro

Direktoriaus pavaduotoja

Rita Kišonienė

Tel. (8 5) 230 53 73

El. p.    rita.kisoniene@sppc.lt


NAUJAS

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras (Vilniuje)

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/nelaimes/duris-atvere-neregetas-centras-eileje-prievartauta-keturmete.htm

Vilniaus pakraštyje, Valakupių rajone, penktadienį duris atvėrė Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitykite daugiau: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/nelaimes/duris-atvere-neregetas-centras-eileje-prievartauta-keturmete.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

 


Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas rekomenduoja psichoaktyviųjų medžiagų prevencijai

elektroninio dokumento nuorasas S-542

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/naujienos-2
http://www.kaveikiavaikai.lt/


Nauja svetainė, skirta gabiems vaikams ugdyti

http://guc.lt/index.php/lt/titulinis/

 


„Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra, II etapas” (VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002) lėšomis  parengtos rekomendacijos pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams „Naujosios (Z) kartos ugdymo pedagoginiai ir psichologiniai aspektai”. Šios rekomendacijos parengtos  aprašo „Vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas” ir pravestų mokymų pedagogams ir mokymosi konsultantams pagrindu.

Informuojame, jog pasikeitė VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” el. pašto ir svetainės adresai. Prašome pakeisti Jūsų svetainėje esančius PSP kontaktus (https://www.klrppt.lt/nuorodos-2-2/) į:


http://www.plungesuc.lt/lt/

Plungės specialiojo ugdymo centre mokosi mokiniai, turintys skirtingų lygių intelekto sutrikimus ir kompleksines negalias – turintys autizmo spektro sutrikimų, vaikų cerebrinį paralyžių, hidrocefaliją ir kitas negalias.
Centro tikslas- sudaryti kiekvienam vaikui nepaisant negalės, optimalias sąlygas vystyti visus jo gebėjimus, kurie ateityje padės prisitaikyti visuomenėje, gyventi pilnavertį gyvenimą.


DĖL ŠIUOLAIKINIŲ NEUROTECHNOLOGIJŲ DARBO METODŲ

Biofeedback Klaipeda


SUDĖTINGO PEDAGOGINIO ATVEJO ANALIZĖ (SUPERVIZIJA) 2014-2015 M. M.

Pedagoginio atvejo analizės planas

Supervizijos vertinimo anketa

 


 

DĖL JAUNIMO PSICHOLOGINĖS PARAMOS CENTRO (JPPC) REORGANIZACIJOS

Dėl reorganizavimo (pdf)