Parengtos ugdymosi poreikių atpažinimo ir pagalbos teikimo rekomendacijos

Parengtos ugdymosi poreikių atpažinimo ir pagalbos teikimo rekomendacijos

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parengė „Ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankių aplinkos veiksnių, atpažinimo kriterijus ir rekomendacijas dėl pagalbos priemonių mokiniams, turintiems ugdymosi poreikių dėl nepalankios aplinkos veiksnių“.

Rekomendacijos parengtos siekiant laiku atpažinti mokinių ugdymosi poreikius, kylančius iš nepalankaus socialinio, kultūrinio, ekonominio konteksto ir nepalankių aplinkos sąlygų ir/ar veiksnių bei laiku suteikti tikslingą pagalbą, užkertant kelią kylantiems mokymosi sunkumams, ankstyvam iškritimui iš švietimo sistemos.

Pedagogai, naudodamiesi rekomendacijomis, galės anksčiau pastebėti, operatyviau reaguoti ir spręsti kylančias problemas bei suteikti mokiniui reikalingą pagalbą.

Tikimės, kad šios rekomendacijos bus naudingos tiek jauniems, neseniai pedagoginį kelią pradėjusiems, tiek ir anksčiau pedagogines studijas baigusiems mokytojams.

Leidinys-Ugdymosi-poreikių-kylančių…-2018