PASKELBTA VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ CIKLO, SKIRTO ŠVIETIMO BENDRUOMENEI, TĖVAMS IR VISIEMS BESIDOMINTIEMS AUTIZMO TEMA, VAIZDO MEDŽIAGA

 

Mokytojo TV interneto platformoje paskelbti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus viešųjų konsultacijų ciklo autizmo tema vaizdo įrašai. Viešųjų konsultacijų ciklas skirtas draugiškam požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą formuoti, visuomenės tolerancijai ugdyti, neigiamiems stereotipams apie įvairiapusį raidos sutrikimą mažinti, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų bendruomenėms.

Prof. dr. Dainiaus Pūro, vaikų ir paauglių psichiatro viešoji konsultacija „Šiuolaikinis požiūris į pagalbą autistiškiems vaikams“

Vaikų ir paauglių psichiatrės Natalijos Jegorovos-Marčenkienės viešoji konsultacija „Šeimos psichoemocinė sveikata, auginant autistišką vaiką“

Mokytojos Laimos Buliuolienės viešoji konsultacija „Bendrųjų ugdymo programų taikymas dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais“

Specialiosios pedagogės Paulinos Kuraitienės viešoji konsultacija „Savęs ir vaikų įgalinimas: ar mums naudinga švietimo sistemoje stebima paradigmų kaita?“

Programuotojo Povilo Staniulio viešoji konsultacija „Autistiško žmogaus kasdienybės iššūkiai“

 

https://www.nsa.smm.lt/2021/12/17/paskelbta-viesuju-konsultaciju-ciklo-skirto-svietimo-bendruomenei-tevams-ir-visiems-besidomintiems-autizmo-tema-vaizdo-medziaga/?fbclid=IwAR2wmZtY-DEcvEIP6BywQKjIFv5k4-8ixrMneJSRThoiwKLYGOON_1EyEgg