Pozityvi tėvystė skatina tobulėti

Šį rudenį – spalio, lapkričio mėnesiais mūsų rajono tėveliai turėjo galimybę pasisemti žinių ir įgūdžių dalyvaudami pozityvios tėvystės mokymuose, kurie buvo organizuojami pagal numatytą projektinę veiklą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“.

Susitikimų metu tėveliai sužinojo, kas padeda kurti geresnį ryšį su vaiku, kokius pagrindinius vaiko poreikius reikia patenkinti tam tikrais amžiaus tarpsniais, kokios priežastys lemia netinkamą vaikų elgesį. Tėvai suprato kaip svarbu yra priimti ir atspindėti vaiko jausmus, gebėti atpažinti savo jausmus ir išmokti juos valdyti. Dalyviai aiškiai galėjo suvokti, kuo skiriasi pozityvi, nesmurtinė disciplina nuo bausmės. Užsiėmimuose akcentuojama buvo taisyklių ir ribų svarba, reikalavimų ir reakcijų nuoseklumas, aiški, pastovi kasdienė gyvenimo struktūra (dienotvarkė) kiekvienos šeimos gyvenime, nes jos vaikui suteikia saugumo jausmą, o tėvams atspirties tašką su meile ir pagarba auklėjant vaikus.

Tėvelių nuomone, įgytos teorinės žinios, pratybos  užsiėmimų metu juos pastiprino, suteikė daugiau pasitikėjimo vaikų auklėjimo procese, skatina ir toliau tobulėti, įveikti sunkumus, mokytis iš savo klaidų. Dalyviai sutinka, kad įgytos žinios efektyviomis taps tik tuomet, kada jas ne tik bandys, bet ryšis nuosekliai taikyti praktiškai savo kasdienybėje.

Parengė: Klaipėdos r. PPT socialinė pedagogė Eglė Alsienė, NŠA projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“