Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių įvertinimas

DĖL ASMENŲ ĮVERTINIMO KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TVARKOS

Įsakymas dėl asmenų įvertinimo Klaipėdos r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tvarkos