Vaikų (mokinių) gebėjimų vertinimas

1. DĖL ASMENŲ ĮVERTINIMO KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TVARKOS

Įsakymas dėl asmenų įvertinimo Klaipėdos r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tvarkos

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

SPECIALIŲJŲ-UGDYMOSI-POREIKIŲ-VERTINIMAS-2022-PPT

DOKUMENTAI VERTINIMUI

Anamnezės_anketa

Sutikimas 

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo

VAIKŲ (MOKINIŲ) GEBĖJIMŲ VERTINIMŲ  PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE  –  ATMINTINĖ TĖVAMS / GLOBĖJAMS

Įvertinimo atmintinė

SPECIALISTŲ DARBE NAUDOJAMOS VERTINIMO IR KOREKCIJOS METODIKOS

Metodikos

 

2. VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS PARAŠAS

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

 

VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMAS PEDAGONINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimas PPT