Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių įvertinimas

ASMENŲ ĮVERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TVARKOS APRAŠAS
VERTINIMO TVARKA 2012