Metodinės rekomendacijos “Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje”

Metodinės rekomendacijos skirtos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.