Savižudybės rizikos mažinimas mokyklos bendruomenėje. Smurto prieš vaikus prevencija

https://www.pedagogas.lt/mokymas/savizudybes-rizikos-mazinimas-mokyklos-bendruomeneje-2510.html?fbclid=IwAR2YJ1JZ3ADaLeljqhndbDOvDutaX9U2BMAJWn3KW2mtv81nRk9axXoR-LY#202442

http://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/smurto-pries-vaikus-prevencija?fbclid=IwAR2xYlumOA64gAvUoLkJ-QTIwnAkJPHQmk1A6vE5NZnn2OHAZBYBazizSf4