Aktuali informacija tėveliams ir pedagogams

1.     https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos (šioje svetainėje skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie skaitmenines priemones, virtualias mokymo(si) aplinkas, mokymus, metodinę medžiagą).

2.    http://www.pvc.lt/lt/ (šioje svetainėje pateikiama įvairi informacija apie pagalbą vaikams ir šeimoms karantino laikotarpiu, idėjas užsiėmimams su vaikais, dienotvarkes ir kita informacija)

3.   Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus veikla

4.  https://drive.google.com/file/d/1fTaWhIeBZqJ9PAstGVBUl7MEs_CWXvnI/view?fbclid=IwAR0oq084TBLfejiqHZfaF8pDxWFJaa8cRNCCbFZV5040fG5pcSSVPUxu2wI (Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai. metodinės rekomendacijos)

5.   Mokyklos psichologo vaidmuo nuotoliniame mokyme

 

6. PPT specialistai rekomenduoja: