Aktuali informacija tėveliams ir pedagogams

1.     https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos (šioje svetainėje skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie skaitmenines priemones, virtualias mokymo(si) aplinkas, mokymus, metodinę medžiagą).

2.    http://www.pvc.lt/lt/ (šioje svetainėje pateikiama įvairi informacija apie pagalbą vaikams ir šeimoms karantino laikotarpiu, idėjas užsiėmimams su vaikais, dienotvarkes ir kita informacija)

3.   Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus veikla

4.  https://drive.google.com/file/d/1fTaWhIeBZqJ9PAstGVBUl7MEs_CWXvnI/view?fbclid=IwAR0oq084TBLfejiqHZfaF8pDxWFJaa8cRNCCbFZV5040fG5pcSSVPUxu2wI (Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai. metodinės rekomendacijos)

5. A. Spektras

6.   Mokyklos psichologo vaidmuo nuotoliniame mokyme

 

7. PPT specialistai rekomenduoja:

8. Savižudybės rizikos mažinimas mokyklos bendruomenėje https://www.pedagogas.lt/mokymas/savizudybes-rizikos-mazinimas-mokyklos-bendruomeneje-2510.html?fbclid=IwAR2YJ1JZ3ADaLeljqhndbDOvDutaX9U2BMAJWn3KW2mtv81nRk9axXoR-LY#202442

Smurto prieš vaikus prevencija http://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/smurto-pries-vaikus-prevencija?fbclid=IwAR2xYlumOA64gAvUoLkJ-QTIwnAkJPHQmk1A6vE5NZnn2OHAZBYBazizSf4

9. https://www.facebook.com/watch/?v=234277824555148  (Psichologų patarimai kaip abiturientai gali įveikti nerimą ir jaudulį prieš egzaminą Psichologės dr. Aušra Kurienė ir Miglė Motiejūnaitė pataria abiturientams, jų tėvams ir mokytojams, kaip elgtis, kad nerimas ir jaudulys prieš egzaminus netaptų nusivylimo priežastimi)