Viešieji pirkimai

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS METINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2021 M.

Pirkimų planas

 

KLAIPĖDOS R.  PEDAGOGINĖ SPSICHOLOGINĖS TARNYBOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Vieįųjų pirkimų oganizavimas