Video paskaitų ciklas „Ankstyvieji vaikų bendravimo ypatumai” skirtas specialistams ir tėvams

Asociacija „Kitoks vaikas” kartu su partneriu VšĮ „Švietimo pagalbos projektai” pristato video paskaitų ciklą „Ankstyvieji vaikų bendravimo ypatumai” skirtas specialistams ir tėvams.
Video medžiagoje paprasta ir suprantama forma, pasitelkiant pavyzdžius, pateikiami patarimai ir rekomendacijos dėl ankstyvųjų vaikų komunikacijos ir socialinės sąveikos gebėjimų bei jų ugdymo, į kuriuos turėtų atsižvelgti specialistai ir tėvai, auginantys raidos sunkumų turinčius vaikus.
Video paskaitas sudaro 6 temos: „Kas yra nežodinė komunikacija?”; „Imitavimo įgūdžiai ir jų ugdymas”; „Jungtinis dėmesys”; „Veiksmų atlikimas paeiliui”; „Žaidimo įgūdžiai”; „Funkcinės komunikacijos skatinimas”.
Video paskaitų ciklas parengtas įgyvendinant Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamą projektą „Efektyvių pagalbos metodų taikymas vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Tėvų ir specialistų kompetencijų tobulinimas”.
Nuoroda: