Kviečiame mokyklas išbandyti modelį, skirtą specifinių mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams

Kviečiame tapti Lietuvos įtraukties švietime centro (toliau – LĮŠC) partneriu ir kartu išbandyti jūsų mokykloje naujai sukurtą ugdymo modelį (toliau – Modelis), skirtą specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimų turintiems mokiniams. Jūsų mokyklai tapus partneriu turėsite galimybę: gauti nuolatines LĮŠC specialistų konsultacijas ir pagalbą; bendradarbiaujant […]

Nuotolinė vieša konsultacija „Ugdymo organizavimo teisinis reglamentavimas: ką turi žinoti tėvai, auginantys vaikus, turinčius įvairiapusį raidos sutrikimą“

Kviečiame tėvus, auginančius įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus, registruotis į nuotolinę viešąją konsultaciją „Ugdymo organizavimo teisinis reglamentavimas: ką turi žinoti tėvai, auginantys vaikus, turinčius įvairiapusį raidos sutrikimą“.Viešosios konsultacijos metu pristatysime ir trumpai aptarsime šiuo metu galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius specialiojo ugdymo / švietimo pagalbos skyrimą […]