Category Naujienos

Kaip reaguoti į vaikų/paauglių elgesį ar pasisakymus, susijusius su karu Ukrainoje?

Tėvams ir toliau kyla daug klausimų, kaip reaguoti į vaikų/paauglių elgesį ar pasisakymus, susijusius su karu Ukrainoje. Tęsiame Paramos vaikams centro rekomendacijas, ką atsakyti ir apie ką pasikalbėti konkrečiose situacijose.
🔴 Kaip reikėtų elgtis ir reaguoti suaugusiems, jeigu vaikas kalba, kad nužudys Putiną ir kuria strategiją, kaip tą galėtų padaryti?
Jaunesni vaikai taip gali reaguoti, nes girdi aplinkui daug komentarų, kaip reikia susidoroti su blogiečiu. Jie fantazuoja, kaip patys arba kas nors kitas (stiprus herojus) nugalės, nubaus ar kitaip sunaikins priešą. Jie gali kurti planus, žaisti tokius siužetus.
Suaugę gali išsigąsti, o vaikai tokiu būdu išlieja savo emocijas ir magiškai įveikia aplinkui tvyrančią baimę. Tai natūralu vaikams. Paaugliai gali apie tokius planus kalbėti.
Pasakykite vaikui, kad jis gali būti įsiutęs ar supykę...
Plačiau

Mobilioji krizių įveikimo komanda

Jei savo namuose agyvendinote ukrainiečių šeimą ir jai reikalinga psichologų pagalba išgyvenant krizę, kviečiame kreiptis į Mobiliąją psichologinių krizių įveikimo komandą. Skambinkite telefonu 1815. Konsultacijos yra nemokamos. Jas finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Plačiau

Mokymai „Vaikų ugdymo pamatas šeimoje: šeimos resursai ir vaikų nervų sistemos ypatumai ugdymo procesuose“

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia tėvus, auginančius ikimokyklinio amžiaus įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, į kontaktinius mokymus Plungėje, Vilniuje ir Kaune „Vaikų ugdymo pamatas šeimoje: šeimos resursai ir vaikų nervų sistemos ypatumai ugdymo procesuose“.
Mokymų lektorė – specialioji pedagogė Paulina Kuraitienė.
Mokymai vyks:
Plungėje (Plungės specialiojo ugdymo centre, Mendeno g. 4) – 2022 m. gegužės 19 d.
Vilniuje (Nacionalinėje švietimo agentūroje, K. Kalinausko g. 7) – 2022 m. birželio 9 d.
Registracija bus paskelbta vėliau.
Kaune (Kauno arkivyskupijos šeimos centre, Papilio g. 3) – 2022 m. birželio 16 d.
Registracija bus paskelbta vėliau.
Kontaktinių mokymų pradžia – 10.00 val.
Numatoma pabaiga – 15.00 val.
DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS...
Plačiau

Viešnagė Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose

Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojos lankėsi Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Džiaugiamės nuoširdžiu ir šiltu bendravimu.

Plačiau

Džiaugsmingų šventų Velykų!

Plačiau

„ Esame skirtingi, būkime kartu“

„ Esame skirtingi, būkime kartu“

Tokiais žodžiais Klaipėdos rajono  Pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojos rajono ugdymo įstaigų ir visą Klaipėdos rajono bendruomenę pakvietė į akciją, skirtą  prasmingai  paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Juk kas 15 minučių visame  pasaulyje tėvai išgirsta diagnozę: „Jūsų vaikas turi autizmo spektro sutrikimą“. Balandžio 2-oji – būtent  ta diena, kai visuomenė raginama aktyviai plėsti supratimą apie autizmo spektro sutrikimą  turinčių žmonių pasaulį, padėti jiems bendrauti, gauti visokeriopą paramą ir pagalbą kasdieniniame gyvenime. Taigi akcijos tikslas ir buvo  kuo daugiau žmonių supažindinti su šį sutrikimą turinčių žmonių savitumu, jų  pomėgiais, išskirtiniais gabumais ir  subtiliu gebėjimu bendrauti.

Pirmiausia akcijos organizatoriai pasiūlė veiklą ugdymo įst...

Plačiau

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI SU ŠUNIMI

Edukaciniai užsiėmimai su šunimi

Plačiau

Skelbiama atranka 0,75 etato specialiojo pedagogo ir 0,25 etato logopedo pareigoms (darbo krūvis –1 etatas) užimti

Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką   0,75 etato specialiojo pedagogo ir 0,25 etato logopedo pareigoms (darbo krūvis –1 etatas) užimti. Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,44 iki 10,45. Darbuotojui kompensuojamos kelionės išlaidos.

Reikalavimai:

  1. Ne mažesnė kaip trejų metų logopedo ar specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje.
  2. Auštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo-specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
  3. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
  4. Pedagoginio bei kalbos vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) ...
Plačiau

Metodinė pagalba mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-pagalba-mokytojams-ugdantiems-autizmo-spektro-sutrikimu-turincius-vaikus/46052?home=true&fbclid=IwAR01NKsF_T9A1Ylg4bU-WmWs0ejmQaP4U5huk8f3W158QrHjlk0eHWQLoJk

Plačiau

Veiksmingi metodai teikiant pagalba autizmo spektro sutrikima turintiems asmenims

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Švietimo ir ugdymo pagalbos išteklių centras surengė seminarą pedagogams tema „Socialinė kognityvinė intervencija, teikiant pagalbą mokiniams, pasižymintiems autizmo spektro sutrikimu“. Lektorė iš Tel Avivo Levinsky edukologijos universiteto dr. Yael Kimhi supažindino su savo darbo patirtimi, sukaupta dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/veiksmingi-metodai-teikiant-pagalba-autizmo-spektro-sutrikima-turintiems-asmenims/?fbclid=IwAR3pcNo7cIKlCWZeWWHXZ0vlsiWu7ND0WOg6wxzenX5yExr7iFZTXXhdSfE

 

 

Plačiau