Category Naujienos

KAS GI TAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS?

Nuolat kyla diskusijų apie mokytojo padėjėjus. Paskaitykite.
KAS GI TAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS?
Mokytojo padėjėjas – padedantis mokiniui ar mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų negalinčių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese ir popamokinėje veikloje.
Mokytojo padėjėjas nėra atsakingas už mokinio mokymosi pasiekimus, tačiau pasak Galkienės (2003), jis vykdo labai svarbią skaitovo, palydovo, slaugytojo, patarėjo pagalbą, teikia pasiūlymus, pastabas ir dalyvauja ugdymo programos įgyvendinime, kaip techninis mokytojo ir mokinio pagalbininkas. Padeda mokytojui parengti ir pritaikyti mokiniams reikalingą mokomąją medžiagą.
Išskiriamos trys pedagogo padėjėjo veiklos ir kompetencijų kryptys: dalykinė – ugdymas; medicininė – slauga ir pagalba; psichosocialinė – nega...
Plačiau

Leidinys „Autistiški vaikai pradinėje mokykloje”

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius yra vieta, kur visos Lietuvos ugdymo įstaigos gali gauti metodinę pagalbą autistiško mokinio ugdymo klausimais.
Skyrius greitai švęs dar tik trečią gimtadienį, tačiau padaryta jau tikrai daug! Skyriaus svetainėje (https://srvks.lt/) ir ugdytojai, ir tėvai gali rasti naudingos informacijos. Skyriaus specialistai be darbo su ugdymo įstaigomis siūlo užsiėmimus ir grupines veiklas vaikams. Labai džiaugiamės, kad visus tris metus Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su Skyriumi.
Penktadienį Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil perdavė leidinį „Autistiški vaikai pradinėje mokykloje” Skyriaus vedėjai Gintarei Šatei...
Plačiau

Apie autizmą neuromoksliniu požiūriu

Draugiški autizmui laidoje “Pokalbiai su draugais” svečiuojasi neuromokslininkė Dr. Urtė Neniškytė, kuri biochemijos mokslų daktaro laipsnį įgijo Kembridžo universitete, Jungtinėje Karalystėje. Dabar mokslininkė vadovauja tyrėjų komandai Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Pokalbio metu aptariame autizmą neuromoksliniu požiūriu – apie raidos ypatumus, apie smegenų skirtumus bei galimus pagalbos būdus.
Pokalbio įrašas:
https://youtu.be/o8FQahw50YI

Plačiau

Metodinės rekomendacijos „Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais“

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais“.
Plačiau

Metodinės rekomendacijos “Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje”

Metodinės rekomendacijos skirtos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.
Plačiau

Kas mokykloje padeda sunkumų patiriančiam vaikui?

Mokyklose su vaikais dirba ne tik mokytojai, bet ir švietimo pagalbos specialistai. Jie prisideda kuriant palankią ir saugią ugdymosi aplinką, sprendžiant kylančias problemas, padeda vaikui atsiskleisti, siekti rezultatų. Į šiuos specialistus gali kreiptis pats mokinys, jo tėvai, mokytojai.
🧘‍♀️ Psichologai konsultuoja mokinius dėl patiriamų psichologinių, tarpusavio santykių ir / ar ugdymosi sunkumų bei padeda juos spręsti bendradarbiaudamas su mokinio tėvais, mokytojais.
👩‍👦 Socialiniai pedagogai rūpinasi vaiko saugumu ir socialine adaptacija, vykdo patyčių prevenciją, kartu su klasės auklėtoju, kitais kolegomis sprendžia vaikui dėl neigiamos socialinės aplinkos kylančius mokymosi sunkumus, gina jo teises ir primena pareigas.
🙆‍♂️ Specialieji pedagogai padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams siekti asmeninės pažangos, padeda mokytojui klasėje pritai...
Plačiau

Klausos negalią turintys asmenys gali kreiptis dėl nemokamos nuotolinės konsultacijos smurto tematika

Primename: visi klausos negalią turintys asmenys gali kreiptis dėl nemokamos nuotolinės konsultacijos smurto tematika.
Konsultacijos kurtiesiems smurto tematika teikiamos Skype kontaktu 𝐒𝐊𝐏𝐂𝐩𝐚𝐠𝐚𝐥𝐛𝐚 pirmadieniais 12-16 val.
Norintys gauti konsultaciją, privalo iš anksto užsiregistruoti el. paštu 𝐬𝐤𝐩𝐜𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚@𝐥𝐲𝐠𝐮𝐬.𝐥𝐭
🔹 Laukelyje „Tema“ įrašykite „Konsultacija gestų kalba“.
🔹 El. laiške nurodykite savo vardą, pavardę, savo Skype vardą, pageidaujamą konsultacijos datą ir laiką.
🔹 Esant galimybei (nebūtina), laiške nurodykite klausimą ar temą, dėl ko kreipiatės.
Išsiuntę el. laišką turite sulaukti atsakymo – patvirtinimo.
📍 Jei užsiregistravote konsultacijai, tačiau dalyvauti visgi negalėsite, būtinai informuokite Specializuotos kompleksinės paga...
Plačiau

Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja

Plačiau

Lietuviškai apie autizmą

Youtube” galite rasti tikrai daug naudingos informacijos apie autizmą ir lietuvių kalba – tai interviu, laidos ar paskaitų įrašai.
Taupydami Jūsų laiką, renkame dėmesio vertą informaciją į vieną vietą.
Šioje nuorodoje rasite nuolatos pildomą turinio apie autizmą lietuvių kalba Draugiški autizmui playlist’ą:
Plačiau

Sėkminga pradžia: kaip pasiruošti, vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, atėjimui į mokyklą?

Plačiau