Mokiniai, turintys mokymosi sutrikimų

Elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turintys vaikai: ugdymo ir pagalbos teikimo specifika

http://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/Elgesio%20ir%20emocij%C5%B3%20sunkum%C5%B3_GALUTINIS.pdf

Rekomendacijos ikimokyklinukų pedagogamas ir tėvams apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymą

           http://portalas.emokykla.lt/Documents/Metodiniai%20leidiniai/SPPC/ikimokyklines.pdf                 

                Alternatyvi-komunikacija

 

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai

Specifiniai mokymosi sutrikimai

Aktyvumo sutrikimas. Rekomendacijos mokytojams

Dėmesio ir aktyvumo sutrikimas

Elgesio ir emocijų sutrikimai

Emocijų sutrikimai

Elgesio sutrikimai. Asocialus elgesys

Elgesio sutrikimai. Prieštaraujantis neklusnumas

Bendrieji mokymosi sutrikimai