Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos vidaus kontrolės politika
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos darbo tvarkos taisyklės
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos sekretoriaus pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos neurologo pareigybės aprašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos socialinio pedagogo pareigybės prašymas
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos valytojo pareigybės prašymas