„Tėvų linija“

Prezidentės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ inicijuotas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Tėvų linija“ – tai nemokama konsultacija telefonu visos šalies tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo ir auklėjimo iššūkiais. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. tėvai gali skambinti nemokamu numeriu 8 800 […]

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja šie teisės aktai:

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja šie teisės aktai: Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo Dėl pedagoginių […]

Dėl kvalifikacijos tobulinimo prioritetų

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos raštas dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų doc00870120170829070413

Rekomendacijos mokytojams

Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikimės, kad šios rekomendacijos […]

Pakeitimas

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas, dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimas VGK komisijos sudarymo mokykloje įsakymo pakeitimas

Svarbu

Dingo vaikas? Skambink 116 000. Visoje ES veikiantis NEMOKAMAS pagalbos telefonas, skirtas dingusių vaikų artimiesiems. www.116000.lt www.116000.lt/institucijoms/

Naujienų archyvas

  SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS ĮSAKYMAS dėl rekomendacijų 2017 03 22 Vaikų adaptacijos tyrimas Klaipėdos r. Ikimokyklinių įstaigų direktorių susirinkimas.2017 Rekomendacijos tėvams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją Informacija tėvams Rekomendacijos mokytojams apie savižudybių ir psichologinių krizių prevenciją Informacija mokytojams   Vaiko teisių apsaugos […]