Mokiniai, turintys mokymosi negalių

Judesio padėties sutrikimai

Lėtiniai neurologiniai sutrikimai

Intelekto sutrikimai

Klausos sutrikimai

Regos sutrikimai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (LASUC) teikia tiflopedagoginę ir konsultacinę pagalbą integruotai akliesiems ir silpnaregiams mokiniams/ikimokyklinio amžiaus vaikams integruotai ugdomiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms.

                       bendropob.lankstinukas

                       Lankstinukai

                       Lankstinukas konferencijai

                       Patarimai

Įvairiapusiai raidos sutrikiamai

– Kanner sindromas

Atipiškas autizmas

Rett sindromas

Aspergerio sindromas

–  Kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai

Vaiko su aspergerio sindromu sveikatos stiprinimas ir ugdymas

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui skirtas Margaritos Jurevičienės ir Tomos Jokubaitienės parengtas komunikacinis paveikslėlių rinkinys „Bendraukime paveikslėliais“ – tai naujų galimybių teikianti ugdymo priemonė pedagogams ir tėvams, auginantiems bei ugdantiems autizmo spektro sutrikimų, kalbos suvokimo ir kitų raidos bėdų turinčius vaikus.

                             http://www.presvika.lt/bendraukime-paveiksleliais-2